zarys dziejów

zarys dziejów

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947