Zarząd Główny Polskiego T-wa Filozoficznego

Zarząd Główny Polskiego T-wa Filozoficznego

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966