/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966

Polskie Towarzystwo Filozoficznego                                                               Toruń, 12.IV.1966 r.
Komitet Wydawniczy
dzieł
Kazimierza Twardowskiego

 

Zaproszenie

na posiedzenie Komitetu w niedzielę 24 kwietnia 1966 r. o godz. 12 w Zakładzie Filozofii UJ, ul. Manifestu Lipcowego 13.

Porządek obrad

1. Protokół poprzedniego posiedzenia z 25 kwietnia 1965 r.
2. Sprawozdanie ze stanu czynności.

Zamiejscowi członkowie Komitetu mają prawo do zwrotu kosztów podróży i diet.

Przewodniczący Komitetu
/Prof. dr T. Czeżowski/

 

Otrzymują:

1. Prof. dr Tadeusz Kotarbiński, W-wa, ul. Karowa 14/16 m.18
2.   ”      ”   Izydora Dąmbska, Kraków, Podwale 1 m. 4
3.   ”      ”   Daniela Gromska, Kraków, Bracka 1 m. 4
4.   ”      ”   Roman Ingarden, Kraków, Biskupia 14 m. 15
5.   ”      ”   Maria Lutmanowa, Wrocław 21, Oporów, Solskiego 20
6.   ”      ”   Helena Słoniewska, Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 51-6
7. Dr Tadeusz Witwicki, Toruń, Uniwersytet
8. Zarząd Główny Polskiego T-wa Filozoficznego, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pok. 1623.