/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE                                         Warszawa dn. 2 grudnia 1967 r.

                       WARSZAWA

               Pałac Kultury i Nauki

ptr. XVI, pok. 1623. ———–tel. 30-01, wewn. 25-56

                                                                                Pan Prof. dr Roman INGARDEN

                                                                                Kraków

            Uprzejmie proszę Pana Profesora o przybycie na posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, które odbędzie się dnia 16 grudnia br. o godz. 11-ej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, ptr. XXVI, pok. 2606.

            Porządek dzienny:

1.       Przyjęcie protokółu z poprzedniego zebrania

2.       Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków w 1967 r. oraz przygotowania do Walnego Zgromadzenia członków w 1968 r.

3.       Sprawozdanie z wyników akcji zlikwidowania zaległości w opłacaniu składek członkowskich

4.       Informacja o wykonaniu budżetu w 1967 r.

5.       Przydział dotacji dla Oddziałów w 1968 r.

6.       Przyjęcie nowych członków i skreślenie z listy członków

7.       Sprawa braków w księgozbiorze Towarzystwa

8.       Sprawy różne

                                                                                                  Przewodniczący PTF

                                                                                               /Prof. dr T. Kotarbiński/