Zarząd Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznego

Zarząd Międzynarodowego Towarzystwa Estetycznego

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964