zasada sprzeczności

zasada sprzeczności

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947