zatwierdzenie

zatwierdzenie

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925