zawód nauczycielski

zawód nauczycielski

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924