Zbaraż

Zbaraż

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.05.1924