zbiór szkiców

zbiór szkiców

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd