zbyt późne doręczenie

zbyt późne doręczenie

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969