zdania jednoznaczne

zdania jednoznaczne

Załącznik do listu do Henryka Markiewicza z 16.03.1964