zdania modalne

zdania modalne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925