zdanie

zdanie

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962