zebranie PAN

zebranie PAN

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966