zeszyt czasopisma

zeszyt czasopisma

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964