zgłoszenie

zgłoszenie

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Mieczysława Wallisa z 10.08.1963

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969