Zjazd Naukowy Kasy Mianowskiego

Zjazd Naukowy Kasy Mianowskiego

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927