Zjazd we Lwowie

Zjazd we Lwowie

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925