zła pogoda

zła pogoda

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963