zmysł analityczno-opisowy

zmysł analityczno-opisowy

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961