znaczenie wypowiedzi

znaczenie wypowiedzi

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914