związek dzieła z przedmiotem estetycznym

związek dzieła z przedmiotem estetycznym

List od Stefana Morawskiego z bd 4