związek sztuki z życiem społecznym

związek sztuki z życiem społecznym

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 29.12.1967