zwłoka z odpowiedzią

zwłoka z odpowiedzią

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950