zwolnienie ze służby

zwolnienie ze służby

Prośba o przyznanie wynagrodzenia profesorskiego z 10.03.1934