życie Ingardena

życie Ingardena

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967