życie rodzinne

życie rodzinne

List od Władysława Witwickiego z 22.01.1924