życzliwość

życzliwość

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939