Żydzi

Żydzi

List od Władysława Witwickiego z 15.09.1926

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935