philosophy in Poland

philosophy in Poland

Letter to Kazimierz Twardowski written 08.09.1921

Letter to Kazimierz Twardowski written 05.09.1924

Letter from Kazimierz Twardowski written 08.01.1925

Letter to Kazimierz Twardowski written 04.11.1924