history of logic

history of logic

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 17.10.1963

Letter to Tadeusz Czeżowski written 19.10.1954

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 10.05.1963

Letter from Tadeusz Czeżowski written 31.10.1965

Letter from Tadeusz Czeżowski written 05.04.1965