Jerzy Ingarden

Jerzy Ingarden

Postcard from Władysław Tatarkiewicz written 24.01.1949

Letter to Władysław Tatarkiewicz written 18.06.1960

Letter to Tadeusz Kotarbiński written 08.03.1949