Ryszard Ganszyniec

Ryszard Ganszyniec

Letter from Irena Krońska written in 06.01.1947

Letter from Władysław Tatarkiewicz written 22.04.1950

Letter from Irena Krońska written in 10.01.1955

Letter from Irena Krońska written in 23.09.1946

Letter from Irena Krońska written in 10.07.1947

Letter to Daniela Gromska written 06.07.1951

Letter from Irena Krońska written in 01.02.1947

Letter from Irena Krońska written in 19.04.1947

Letter from Irena Krońska written in 12.07.1946