teoria poznania

teoria poznania

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939