teoria poznania

teoria poznania

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970