teoria poznania

teoria poznania

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

Notatki do odczytu z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List od Jana Patočki z 26.10.1965

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie a priori u Kanta i Husserla” z 21.03.1970r.

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969