teoria poznania

teoria poznania

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1939

List od Władysława Witwickiego z 21.01.1927

Notatki do odczytu z b.d.

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

List od Władysława Witwickiego z 29.06.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1919

List od Władysława Witwickiego z b.d A