korespondencja

korespondencja

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.03.1923