korespondencja

korespondencja

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 15.04.1937

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.04.1934

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Władysława Witwickiego z 01.05.1938

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 17.04.1928