korespondencja

korespondencja

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939

List od Stefana Błachowskiego z 01.03.1921

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 17.03.1923

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1965

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Władysława Witwickiego z 23.07.1922

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.09.1924