podziękowania

podziękowania

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Karola Wojtyły z 24.07.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920