krytyka

krytyka

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.12.1936

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Stefana Szumana z 09.04.1942