Ignacy Malecki

Ignacy Malecki

List od Ignacego Małeckiego z 04.02.1964

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 04.02.1964