Tadeusz Cieślak

Tadeusz Cieślak

List od Tadeusza Cieślaka z 18.05.1965

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965