Władysław Stróżewski

Władysław Stróżewski

List od Hanny Malewskiej z b.d.

List od Hanny Malewskiej z 17.01.1969