kwestie wydawnicze

kwestie wydawnicze

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924