1935

1935

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935