1950

1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.03.1950

List od Ireny Sławińskiej z 07.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.05.1950