1970

1970

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Tadeusza Czeżowskiego z 22.08.1969

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970