Adam Wiegner

Adam Wiegner

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.12.1934