/
EN

List od Ireny Krońskiej z 01.07.1965

v    KOMITET REDAKCYJNY                                        v                 Warszawa, dnia 1 lipca 1965 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII                                    v         ul. Miodowa 10
v                 przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14

 

v    v    v    Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

v    v    v    bardzo żałowaliśmy, że nie było Pana Profesora na zebraniu Komitetu. – Przedstawiłam w imieniu Pana Profesora projekt wyboru z Wissenschaftslehre Bolzana – został przyjęty. Jeśli chodzi o tłumaczenie, to jako tłumacz zaofiarował się następnego dnia prof. Znamierowski. Co Pan Profesor o tym myśli? W każdym razie rzecz będzie aktualna najwcześniej w przyszłym roku, więc mamy czas na decyzję.

v    v    v    P. Waszczence – który zrobił na mnie miłe i dobre wrażenie zaproponowałam narazie opracowanie stylistyczne i redakcyjne Acenariusa Der menschliche Weltbegriff /przekład gotowy złożył prof. Wiegner/.

v    v    v    Studia z estetyki są już dość dawno w drukarni, w robocie, i nie możemy niestety już niczego dodać. – Jeśli potrzebne są egzemplarze bibliografii prac, to może udałoby się zrobić odbitkę fotooffsetową z odnośnej partii Szkiców Filozoficznych? Może Pan Profesor porozumiałby się w tej sprawie z p. Rosnerową.

v    v    v    Załatwiam teraz najpilniejsze sprawy w BKF – a wieczorem wyjeżdżamy z Myzią do Ustronia. Pogoda zapowiada się niezbyt optymistycznie.

v    v    v    v    v    v    Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
v    v    v    v    v    v    i życzenia miłych wakacji

I Krońska
Irena Krońska